Quy Trình Trải Phôi - Dán Film Ô Tô


Quy Trình Trải Phôi - Dán Film Ô Tô Được Thực Hiện Tại Công Ty Thinksmart Như Thế Nào ?

➢➢➢ Quá trình quét 3D chi tiết nhận được dữ liệu STL ➢ Thiết kế 2D CAD từ dữ liệu STL ➢ Tiến hành gia công CNC từ dữ liệu 2D CAD 🌟🌟🌟 Kết quả: ✔️ Việc cắt film đúng kích thước giúp làm giảm chi phí vật liệu. ✔️ Quá trình dán film trải phôi được thực hiện nhanh hơn. ✔️ Giúp cho quá trình thiết kế film dán trực quan hơn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét